We placed a large wholesale order 2

2021-08-01 16:43

Į vairiems gamintojams UAB „Mitaras“ specialistai šiandien gali pasiūlyti visą sprendimą: reikiamo tūrio ir kainų lygio stiklo tara, šiai tarai reikalinga pakuotė ir logistika iki durų. Išskirtinumui pabrėžti, tara gali būti ženklinama Jūsų produkcijos spaudais.

Request form WhatsApp